http://wubmedialab.com/wp-content/uploads/2017/03/wub-background-57-1.png

Naše usluge

DIGITALNI MARKETING


Naši specijalizovani marketing timovi rade na poboljšanju načina na koji se obraćate klijentima, uvećavanju razmene informacija i proširenju dostupnosti Vaše kompanije. Povećajte razmenu informacija koristeći SEO tehniku i PPK (plati po kliku) reklamiranje. Osvežite izgled Vašeg brenda kredibilnim menadžmentom online reputacije. Svoje kvalitete pretvorite u svoje brend ambasadore.


Pogledajte portfolio

Brending/Identitet


Brend Identitet

Gde se pozicionirate u odnosu na konkurenciju? Kakav poslovni karakter želite da prezentujete? Identitet Vašeg brenda je način na koji Vi vidite sebe i kako želite da Vas vide. Kreativni delovi ocrtavaju punu sliku Vaše kompanije, i čine da se izdvajate u industriji. Sve od vizuelnih elemenata do slanja poruka, od proizvoda do marketinga upotpunjuje utisak o identitetu brenda i pomaže drugima da saznaju ko ste. Kroz efikasan identitet brenda se šalje poruka o karakteru Vaše kompanije, kao i o kvalitetu i vrednosti Vaših proizvoda i usluga, a sve u cilju povezivanja i stvaranja lojalnosti potencijalnih klijenata.

Brend Strategija

Ovo je Vaš temelj i originalni koncept Vaše kompanije, koji utvrdjuje pravac kretanja i vrednosti koji definišu Vašu kompaniju. Kako poslovanje napreduje ciljevi, koje treba postići, se već nalaze u strategiji. To je odskočna daska za svako marketinško ulaganje, koje obezbedjuje ujedinjenje i konstantnost u celom sistemu. Zasukaćemo rukave i odgovoriti na mnoga pitanja o Vašem poslovanju i tako ćemo stvoriti jasnu sliku o suštini Vaše kompanije. Sa takvim čvrstim utemeljenjem, dolazi i uspeh strategije.

Razvoj Brenda

Termin koji definiše korake, koji treba da se preduzmu, da bi svoje poslovanje predstavili tržištu. Razvoj brenda je predodredjen svim marketinškim ulaganjima i iskorišćavanjem identitet brenda. Ovo je kontinuirani proces u kome se brend kreće od koncepta ili ideje do stvarnog entiteta predstavljenog tržištu i medijima. Od Vaše internet stranice do strategijskih marketinških ulaganja, možemo da razvijemo taktičku kampanju, koja će koristiti Vašoj kompaniji i pomoći uzdizanju Vašeg brenda na internetu.

Imidž Brenda

Sav rad i kolektivan trud uloženi u Vaš brend i njegovo uspostavljanje na tržištu se svode na ovo. Imidž brenda je kako Vas trenutni i potencijalni klijenti vide. Uspešan brend imidž je baziran na bliskosti vezanoj za identitet i način na koji želite da drugi gledaju na Vas. Vaš imidž je znak o uspešnosti Vaše strategije i identiteta brenda, koji ste želeli da stvorite.


Brending poslovanje sa brending strategijom


Istraživanje konkurencije i analiza potreba tržišta

Identitet Vašeg brenda je značajnije od bilo kog individualnog marketinškog ulaganja unutar kompanije. Brend se nalazi u temelju Vašeg poslovanja i mora da bude stabilan dog gradite prisutnost brenda online. Konkretan identitet brenda je suštinski bitan za formulisanje jake strategije za Vaše poslovanje. Ta strategija mora da uzme u obzir strukturu kompanije, ali i konkurenciju. Analiziraćemo Vaš polođaj na tržištu i pomoći Vam da stvorite plan koji će Vam pomoći da zauzmete željenu poziciju. Ovo uključuje punu analizu prednosti, mana mogućnosti i opasnosti u industriji. Analizom vodećih brendova u Vašem polju mogu otkriti inovativne taktike brendiranja i dozvoliti Vam da stvorite jedinstven pristup Vašem poslovanju. Ovakvom analizom izradjujemo za Vas strategiju za budućnost.

Ponovan kontakt s klijentelom nakon osveženja brenda

Ponovno posećivanje zastarelog brend identiteta i slabo online prisustvo mogu da zadaju značajan udarac ravoju u digitalnom svetu. Mi posvećujemo pažnju istoriji Vaše kompanije i koracima, koji ste preduzeli da bi stigli do dosadašnjeg uspeha. Naša strategija će Vam pomoći da osvežite identitet brenda, kako bi dobili ponovnu pažnju klijenata. Ovo će Vašoj kompaniji dati svež i istaknut položaj, koji će rezultovati u povećanoj svesti o brendu. Novi plan razvoja može biti upravo ono što je potrebno, da bi ste pridobili pažnju već postojeće publike, kao i privukli nove potencijalne klijente ka Vašim proizvodima i uslugama.


Oblikovanje identiteta brenda, koji odgovara Vašem modelu poslovanja

Posedovanje jasno definisanog identiteta brenda, koji odgovara modelu Vašeg poslovanja, je ono što Vas može izvdojiti pred ciljanom klijentelom. Identitet odredjuje kako želite da Vas drugi vide, a Vaš model poslovanja stvara planove, prema kojima se stiže do tog cilja. Identitet i model poslovanja funkcionišu u tandemu, kako bi razvili javnu percepciju Vaše organizacije, uzimajući u obzir želje i potrebe Vaših klijenata. Kada Vaš model poslovanja odgovara identitetu, stvara se sredina gde je Vaša kompanija prepoznata i od strane novih klijenata, ali se i ponovo uspostavlja kontakt sa lojalnim klijentima. Pametna strategija brendiranja zahteva da Vaš opšti položaj brenda, tagline, logo i fotografije budu dosledne i predstavljaju vrednosti i ciljeve Vaše kompanije. Pozicioniranjem svog identiteta na internet stranici, u socijalnim medijima, kao i u drugim marketinškim koracima, možete postati deo života Vaših klijenata, umesto da budete samo proizvod ili usluga, koju su kupili.


Strategija & konsalting


Istraživanje ciljne klijentele

Otkrivanje tačnog profila Vaših klijenata i strukturiranjem prisustva u digitalnom svetu, kako bi se udovoljilo njihovim potrebama, je kamen temeljac uspeha u internet marketingu. Mora se otići dalje od čistog nagadjanja demografije Vašeg poslovanja. Uložite vreme da saznate ko su Vaši klijenti i šta oni rade kada su na internetu. Istraživajući polja kao što su aktivnost na socijalnoim medijima, nivo poznavanja internet sveta, godište, pol, obrazovanje i internet platforme koje koriste klijenti, omogućavate stvaranje detaljnog plana, koji podrazumeva sadržajnu strategiju, mapu internet stranice, uključivanje socijalnih medija i doseg email kampanja. Detaljna analiza publike zahteva vreme i trud, ali kada počnete da upotrebljavate rezultate takve analize, otkrićete da je vrlo plodonosna.

Implementacija alternativnih strategija

Da bi kampanja bila uspešna, morate da razmišljate van postojećih okvira i dolazite do inovativnih ideja, koje će voditi ka jedinstvenim i, za Vaše klijente, zanimljivim sadržajem. Predvidjajući trendove u Vašoj industriji, koristeći rezultate do kojih ste došli, će Vam pomoći da napravite strategiju, koja je mnogo relevantnija Vašoj publici. Razvijajući nove i zanimljive kanale kroz koje ćete se povezati s ciljnom klijentelom, važno je da u vidu imate ciljeve kampanje. Ne smete se plašiti jedinstvenosti i različitosti u strategiji Vaše kampanje. Kada dobijete pažnju Vaših klijenata, morate te ih predvoditi sigurnim stazama ka uspehu Vašeg poslovanja kroz učlanjenja preko email-a, besplatna testiranja ili samu kupovinu.

Kampanja preko svih marketing kanala

Vaša ciljana klijentela se ne povezuje sa Vašim poslovanjem kroz samo jedan marketing kanal. Idealani klijenti se nalaze na svim delovima levka, koji ih dovode ka Vama, i to odredjuje na koje načine će se povezivanje dogoditi. Gradeći kampanju kroz samo jedan kanal, praktino znači ignorisanje potencijalnih klijenata, koji su aktivni kroz druge internet kanale. Dajući jaku sliku Vašeg brenda u kampanji kroz sve postojeće kanale, dolazite u kontakt sa klijentima na svakoj strani levka.

Planiranje i pripremanje kampanje

Prosečan korisnik je bombardovan sa preko 5000 reklama tokom dana. Kreiranjem generalizovane strategije kampanje i nadanje da će ponuda stići do pravih klijenata, neće doneti uspeh. Demografija mora biti analizirana do pojedinačnih korisnika, kao i načini na koji se oni povezuju s Vama na individualnom nivou. Koncentrisanjem da način povezivanja i ispunjenje potreba klijenata kroz sadržaj kampanje, Vaše ponuda proizvoda i usluga će biti primamljivija klijentima.


Sadržaj i copywriting


Pisanje sadržaja s fokusom na brendiranje

Ljudi više vole kompanije, čije pisanje odiše ljudskošću i individualošću. Nebitno da li je vaše poslovanje B2C ili B2B, razvijanje i održavanje konstantnog oglašavanja kroz sve marketing kanale je od velike važnosti za razvoj dugoročne veze s klijentima, koje će uvećati vrednost njihove potrošače aktivnosti.

Pisanje sadržaja za različite medije

Izbor reči i stil pisanja za štampu ne mogu biti identični pisanju za Facebook objave. Potencijalni klijenti se nalaze u različitim delovima Vašeg poslovnog levka i to zavisi od načina povezivanja s Vašim brendom. Sadržaj objava u Vašem sveopštem digitalnom prisustvu mora da zadrži identičnu temu, ali takodje i da je obeležen različitošću, kako bi se iskoristila prednost svake digitalne platforme.

SEO Friendly

Organski traffic iz sistema pretraživača je i dalje najefektivniji način za stvaranje tragova/obeležja/prednosti za Vaše poslovanje. Pisanje SEO stilom i korišćenjem visokorangiranih reči iz Vaše industrije će Vas lansirati daleko ispred konkurencije i pomoći će da se Vaša internet stranica adekvatno rangira. Stvaranjem vrednog sadržaja, koji sadrži linkove internet stranica sa visokom posećenošću, bi Vašoj internet stranici donelo povećanu posećenost i preciznije nalaze.

Optimizacija postojećeg sadržaja sa analiziranim ključnim rečima

Poslednje mesto na kome želite da izgubite potencijalne klijente je na ulaznim tačkama Vašeg levka poslovanja, poznatijoj i kao landing page (početna stranica). Da biste pridobii klijenta, početna stranica mora da sadrži opisno i jezgrovito zaglavlje, koji objasnjava zašto je Vaš proizvod ili usluga bolja od konkurentskih, kao i ubedljiv poziv-na-akciju. Sadržaj početne stranice može biti definišući faktor izmedju uspešne komunikacije s klijentom i gubitka potencijalne prodaje.


Analiza poslovanja


Istraživanje ciljne klijentele

Otkrivanje tačnog profila Vaših klijenata i strukturiranjem prisustva u digitalnom svetu, kako bi se udovoljilo njihovim potrebama je kamen temeljac uspeha u internet marketingu. Mora se otići dalje od čistog nagadjanja demografije Vašeg poslovanja. Uložite vreme da saznate ko su Vaši klijenti i šta oni rade kada su na internetu. Istraživajući polja kao što su aktivnost na socijalnoim medijima, nivo poznavanja internet sveta, godište, pol, obrazovanje i internet platforme koje koriste klijenti, omogućavate stvaranje detaljnog plana, koji podrazumeva sadržajnu strategiju, mapu internet stranice, uključivanje socijalnih medija i doseg email kampanja. Detaljna analiza publike zahteva vreme i trud, ali kada počnete da upotrebljavate rezultate takve analize, otkrićete da je vrlo plodonosna.

Istraživanje potencijalnih izvora za digitalnu ekspanziju

Procena Vašeg trenutnog prisustva na internetu i trendova digitalnog marketinga u industriji je prvi korak ka stvaranju efektivnije kampanje digitalnog marketinga. Puna analiza svih digitalnih marketing akcija koje su bile uspešne u prošlosti, može se doći do pravca u kom je potrebno stvarati nove. Medjutim, poznato je da se kao reference uspeha trebaju posmatrati najefikasnije taktike, koje su trenutno u upotrebi. Za Vaše klijente treba da stvorite primamljivu i inovativnu kampanju, po kojoj ćete se razlikovati od konkurencije. Štampana kampanja, koja uključuje interaktivnu infografiju, email kampanja, koja sadrži video sa instrukcijama i iplaniranje i koordinisanje dogadjaja i ohrabrivanje učesnika da tvituju uživo s personalizovanjim haštagovima su neki od jedinstvenih načina da se reklamirate pubici sa merljivim ROI.

Postavljanje biznisa za uspeh na internetu zahteva vreme

Da bi se marketing proširio i na digitalni marketing, važno je znati da su momentalni rezultati neprirodni i da je, uglavnom, potrebno nekoliko meseci, da bi se napredak primetio. Pre stvaranja ili prepravljanja Vašeg internet prisustva potrebno je analizirati postojeće resurse u vidu pomoćnog brending materijala, koji može privući klijente. PSPO (Prednosti, slabosti, prilike i opasnosti) analiza Vašeg marketing poslovanja može da odredi na koje kanale reklamiranja treba da se fokusira budžet, kao i gde je moguće smanjiti troškove eliminišući neefektivne taktike. Pažljivo planiranje, analiziranje Vašeg digitalnog razvoja tokom vremena i sprovodjenje digitalnih marketing kampanja zaheva strpljenje i istrajnost, ali s druge strane u mnogome pridonosi uticaju Vašeg brenda, ako se pravilno izvedu.

Praćenje rasta poslovanja i izazovi u industriji

Marketing kampanja zahteva konstantne dopune i analize kako bi održala efektivnost u Vašem internet prisustvu. Kao i razvoj u Vašoj industriji, digitalni marketing se konstantno menja, i digitalne marketing strategije u Vašem poslovanju moraju da se menjaju, kako bi efektivno povezali klijente. Bez konstantne revizije Vaših internet marketing taktika, Vaše kampanje će vremenom gubiti na efikasnosti i počeće da slabi isplativost. Istrajale marketing taktike na internetu izgledaju kao spam Vašim klijentima, i može ih motivisati da se obrate Vašim konkurentima, koji u tom trenutku imaju kapanje, koje bolje reflektuju trendove u digitalnom marketingu. Odgovarajuće promene Vas održavaju na vrhu, a Vaše digitalno prisustvo i njegov uticaj će vremenom samo rasti i generisati uspeh.

Analiza klijentele i konkurencije

Da bi Vaše poslovanje stalno bilo uspešno, mora se konstantno pratiti rad konkurencije i klijentela. Analizirajte konkurenciju da biste pratili razvoj na tržištu i istražite klijentelu kako biste dobili informaciju o broju novih posetilaca i da li poslujete uspešno. Praćenje klijenata je važno, kako bi se Vaši proizvodi ili usluge plasirali na pravo mesto.Zainteresovani ste za saradnju?

Tu smo da Vam odgovorimo na sva pitanja. Pišite nam.


© WUB Medialab 2017 | All rights reserved.